NOTY APLIKACYJNE


Serwer FTP z informacjami technicznymi.

  Lista dostępnych not aplikacyjnych

Dla strefy instalator i B2B oferujemy dostęp do serwera FTP z danymi technicznymi, notami aplikacyjnymi, schematami.
Jest to wygodna forma dostępu do danych, wszystko w jednym miejscu dostępne przez klienta FTP.


Dane do serwera FTP z danymi technicznymi, notami aplikacyjnymi, firmware.
Wszystko w jednym miejscu dostępne przez klienta FTP
(lub przeglądarka www z wtyczką dla FTP)

serwerftp.ropam.com.pl
login: anonymous@ropam.com.pl

hasło: pozostaw puste pole i kliknij OK 
 

        Zapraszamy również na naszą nową stronę internetową: http://ochronadladomu.pl/

        Serwis kierowany jest do użytkowników i pokazuje przykładowe możliwości naszych systemów.

 


 Porównanie central i terminali Ropam ElektronikPowiadomienie i sterowanie: terminal BasicGSM 2

  Powiadomienie i sterowanie: alarmem, bramą oraz piecem CO na przykładzie współpracy BasicGSM 2  z centralą alarmową Integra32.


 


 

Centrala alarmowa SSWiN oparta o NeoGSM-PS

​Przykladowy schemat podłączenia centrali alarmowej opartej o urządzenia: NeoGSM-PS, OR-4, TPR-xx, TSR-1 (2), RF-4-2K, VSR-2, EXP-I8, AT-GSM-MAXI,  BP 18Ah, czujki ruchu np. PIR, czujki magnetyczne, sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny.

Zakres stosowania:
•  system alarmowy dla domu,  mieszkania,
•  ochrona małych obiektów komercyjnych.

      plik dostępny na serwerze FTP.

Autorepeat SMS/CALL

   ​Automatyczne powtarzanie powiadomienia SMS/CALL przy ciągłym naruszeniu wejścia: BasicGSM/MultiGSM/NeoGSM/OptimaGSM.

Zakres stosowania:
• kontrola procesów technologicznych,
krytyczne aplikacje wymagające reakcji obsługi,
• systemy wzywania pomocy,
• elektroniczne systemy ochrony mienia,
• prywatne systemy sygnalizacji pożaru.

                                                    plik dostępny na serwerze FTP.

 

Przepisywanie stanu wejść na wyjścia w LogicProcessor - OptimaGSM(PS)

  ​                
       Aplikacja umożliwia automatyczne przepisanie stanu wejść centrali od 1 do 32 i modułów rozszerzeń wejść na wyjścia centrali i podłączonych modułów wyjść
 
     
          plik dostępny na serwerze FTP.
 

DO GÓRY


Sterowanie obwodem automatyki budynkowej za pomocą SmartPLC


Aplikacja umożliwia sterowanie obwodem PLC za pomocą przycisku z panela dotykowego, lub konfigurowalnym smsem. Informowanie o przepaleniu żarówki komunikatem na panelu TPR i smsem.
URZĄDZENIA:
OptimaGSM lub OptimaGSM-PS
Moduł HUB-IQPLC-D4M
Moduł wykonawczy: IOE-IQPLC
Panel dotykowy TPR-xx-O

 
   plik dostępny na serwerze FTP.
 
DO GÓRY


Sterowanie roletami

  ​               
Aplikacja umożliwia bezpośrednie sterowanie podnoszenie / opuszczanie rolety z użyciem logiki LogicProcessor.
Sterowanie możliwe jest poprzez:
• wejścia (przyciski impulsowe)
• panel dotykowy TP (przyciski bezpośredniego sterowania wyjść)
• sms
• uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego

URZĄDZENIA:
OptimaGSM lub OptimaGSM-PS, przekaźniki RM85 lub moduł ekspandera wyjść EXP-O8R-RN-D9M

  plik dostępny na serwerze FTP.

DO GÓRY


Przemienne sterowanie pompami w przepompowni ścieków

  ​               
Aplikacja umożliwia naprzemienne załączenie pomp. Sygnały załączenia pomp podane są na wyjściach O1->P1 O2->P2. Podanie sygnału sterującego o długości min. 1s na wejście I1 spowoduje załączenie wyjścia O1 tak długo jak aktywny jest sygnał na wejściu I1. Zanik i następne podanie sygnału na wejście I1 spowoduje załączenie wyjścia O2.
URZĄDZENIA:
NeoGSM,
BasicGSM,
MultiGSM

   plik dostępny na serwerze FTP.
DO GÓRY

 

Załączenie wyjścia na 3 sek przy każdym zał/wył czuwania

  ​               
Aplikacja umożliwia załączanie wyjścia na kilka sekund - przy załączeniu i wyłączeniu czuwania pełnego (niezależnie od sposobuzałączenia czuwania)
Zastosowanie – sterowanie przekaźnikiem bistabilnym przy zał/wył czuwania.
Urządzenia: NeoGSM, NeoGSM-PS

    
   plik dostępny na serwerze FTP
 
 
DO GÓRY

 

Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej
  ​               
        Naruszenie czujek (wejścia I1-I8) załącza pompkę na 15minu,t w czuwania pompka jest wyłączona
URZĄDZENIA:i NeoGSM
, NeoGSM-PS
 
     
          plik dostępny na serwerze FTP.
 
DO GÓRY

 

Sygnalizacja awarii pieca centralnego ogrzewania
  ​               
       URZĄDZENIA: BasicGSM, MultiGSM -(PS)
 
     
          plik dostępny na serwerze FTP.
 


 

Zdalne blokowanie funkcji termostatu smsem o zadanej treści
  ​               
     Aplikacja umożliwia blokowanie funkcji regulatora temperatury na podstawie odczytu z czujnika TSR1. Użytkownik może zdalnie dezaktywować tą funkcję SMS-em.
URZĄDZENIA: NeoGSM, BasicGSM, MultiGSM, czujnik TSR-1
 
     
          plik dostępny na serwerze FTP.

 
DO GÓRY

 

Monitoring temperatury w lodówkach.
 
  Monitoring: pomiar i rejestracja temperatury, zasilania 230V, powiadomienie SMS/CALL/E-mail, podgląd online za pomoca aplikacji mobilnej.
Przykładowy zestaw: MultiGSM 2, LCD-HMI-D4M, PSR-ECO-2012, TSR-1/-TEL, AT-GSM-MINI90, BP 1.2Ah, rozdzielnia natynkowa 12 modułów.
Aplikacja pozwala na monitoring „łańcucha chłodniczego”  zdodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopad Dz.U z 2010r. nr 232 poz. 1524
(dotyczący przechowywania w podmiotach leczniczych preparatów szczepionkowych z zachowaniem łańcucha chłodniczego.)

Zakres stosowania:
•  monitoring temperatury w lodówkach leków i  szczepionek,
•  monitoring chlodni i zamrażalek,
•  kontrola procesów  i warunków klimatu,


                                                
DO GÓRY